Živjeti slobodno- bez nasilja- je ljudsko pravo

Piktogramm gegen Gewalt

Pomoć za žrtve porodičnog nasilja kao i za žrtve upornog progona

Centar za zaštitu i prevenciju od nasilja –Donje Austrije nudi savjetovanje i podršku za žrtve od:

• nasilja za vrijeme i nakon veze/braka kao i indirektnog uticaja takvog nasilja na djecu
• nasilja nad djecom
• nasilja nad roditeljima
• seksualnog nasilja
• nasilja u neposrednoj društvenoj blizini

Cilj postupka podrške i intervencije je, zaustaviti nasilje i poveċati sigurnost žrtava nasilja.

Tjelesno, duševno i seksualno nasilje su kriminalne nepravde.

Mi nudimo psihosocijalno savjetovanje, podršku i pomoċ za

• bijeg iz nasilja
• suočavanje kriznim situacijama
• izrada procjene opasnosti kao i planova lične sigurnosti
• odstranjivanje iz stana i zabrana povratka u stan
• podnošenje krivične prijave
• sudski zahtjevi kao i kontakti sa vlastima

Centar za zaštitu i prevenciju od nasilja- nudi savjetovanje na maternjem jeziku ili, ukoliko je neophodno, nudi i usluge sudskih tumača.

Savjetovanje obavljaju pravnice i socijalne radnice.

Sve ponude su povjerljive i besplatne.

Podrška i praċenje u krivičnom postupku

Žrtve od nasilja, posebno u slucaju porodičnog nasilja i upornog proganjanja, dobijaju psihosocijalnu i pravnu podršku u krivičnom postupku. Centar za zaštitu i prevenciju od nasilja Donje Austrije nudi:

• informacije o krivičnoj prijavi i o krivičnom postupku
• praċenje kod podizanja i predavanja krivične prijave, kao i praċenje na sudsko saslušavanje i sudski postupak
• psihološko olakšanje u svim fazama postupka
• posredovanje i preuzimanje troškova advokatske odbrane u krivičnom postupku
• informacije o daljnim koracima kao npr. zakon o žrtvama kriminala i psihoterapija

Mi podržavamo ljude na njihovom putu ka sigurnom životu.

Čega bi principijelno trebali biti svjesni za Vašu sigurnost?

• nazovite policiju, ako se nalazite u jednoj po Vas opasnoj situaciji
• držite telefon ili mobilni pripravno, tako da u hitnim situacijama možete birati broj 133 (122)
• idite doktoru/doktorici ako imate povrede
• uslikajte povrede i dokumentirajte svaki slučaj nasilja (kao i ranije napade)
• zabilježite imena i adrese svjedoka

Knopsleiste2016Web

Jedna od pet žena je u toku svog života žrtva nasilja

Kontakt

St. Pölten

Mo, Di, Do, Fr 9-17 Uhr, Mi 14-17 Uhr
Do 17-20 Uhr dostupnost telefona svih lokacija pod 02742 31966
Riemerplatz 1/DG
3100 St. Pölten
karta

Wiener Neustadt

Mo, Do, Fr 9-14 Uhr, Di 14-16 Uhr
Do 17-20 Uhr dostupnost telefona svih lokacija pod 02742 31966
Zehnergasse 1/E05/T2
2700 Wiener Neustadt
karta

Zwettl

Mo, Do, Fr, 8-12 Uhr, Di 14-16 Uhr
Do 17-20 Uhr dostupnost telefona svih lokacija pod 02742 31966
Landstraße 42/1
3910 Zwettl
karta

Lobo Bundesministerium Inneres

Logo Bundeskanzleramt

Logo Bundesministerium für Justiz